Categories Archives

Fjalor

SEO (Search Engine Optimization)

SEO (Search Engine Optimization) është një metodologji strategjish, teknikash dhe taktikash të përdorura për të rritur sasinë e vizitorëve në një faqe Web duke siguruar renditje të lartë në rezultatet e motorrëve të kërkimit, duke përfshirë Google, Bing, Yahoo dhe të tjerë. Bazuar në webopedia.com

Outbound Marketing

Outbound marketing është forma tradicionale e marketingut, ku një kompani nis bisedën dhe dërgon mesazhe tek audienca. Shembuj: Panaire, Reklama në televizion dhe radio, Reklama të Printuara (në gazeta, revista, postera, broshura, katalogje etj.), telefonata të ftohta dhe dërgesa me postë. Bazuar në wordstream.com