Shërbimi SEO

Shërbim

Trafiku organik është një trafik me vlerë të lartë për të gjithë bizneset e sukseshme. Shërbimet tona SEO janë esenciale për të fituar këtë trafik. Trafiku organik është tepër i vlefshëm sepse është më i prirur për tu konvertuar. Kështu, optimizimi i website dhe i përmbajtjes së tij për paraqitje sa më të mirë në motorrët e kërkimit duhet të jetë patjetër pjesë e detyrave tuaja të marketingut.

Duke analizuar natyrën e biznesit tuaj, industrisë, dhe konkurrencës, ekpertët tanë ju ofrojnë një strategji SEO unike, kërkim të frazave të duhura dhe targetim i tyre, si dhe sekrete të tjerë taktikë. Strategjia jonë SEO eventualisht fokusohet në dy shtylla: “on-page SEO” dhe “off-page SEO”.

“On-page SEO” i referohet të gjithë faktorëve që ne dhe klientët tanë mund të kontrollojmë direkt si: targetimi i frazave, krijimi i përmbajtjes, optimizimet në website dhe indeksimi.

“Off-page SEO” përfshin të gjithë aspektet e jashtme që ndikojnë në rankimin e klientit tonë. Sidoqoftë, përmes teknikave si “link-building”, rritje e referimeve, dhe bashkëpunim me palë të treta, ne bëjmë të mundur përmirësimin tuaj në tre aspekte kryesore të SEO-s: shpërndarja, relevanca dhe autoriteti.

Krahas këtyre teknikaliteteve, ekpertët tanë të SEO-s janë më të mirët në ekspozimin e përmbajtjes suaj në motorrët e kërkimit, si në planin e brendshëm edhe atë të jashtëm. Ne do tua rrisim në mënyrë domethënëse gjetjen e biznesit tuaj në motorrët e kërkimit përmes teknikave tona SEO, ngulmimit, dhe talentit. Sapo arrijmë potencialin e duhur ne vazhdojmë të punojmë për tua mbajtur kokurrentët larg duke iu evituar kështu humbjen e pozicioneve të fituara në motorrët e kërkimit.

“Shërbimi SEO ju siguron shfaqjen në krye të rezultateve në motorrët e kërkimit kur klientët kërkojnë për produktet & shërbimet që ofroni.”

SEO
SEO