Tags Archives

konference marketing

Ndryshimi midis një simpoziumi, seminari, workshop dhe konference ?

Gjatë eventeve të ndryshme që kemi marrë pjesë në lidhje me marketingun dhe jo vetëm, apo eventet që vetë AGOG ka organizuar, vëmë re një paqartësi të theksuar në dallimin midis nje trajnimi, workshop-i, konference apo seminari. Për të qartësuar me tepër idenë dhe për tju ardhur në ndihmë gjatë zgjedhjes së organizimit apo marrjes pjesë në një event, më poshtë …