Tags Archives

outbound marketing shpjegimi

Outbound Marketing

Outbound marketing është forma tradicionale e marketingut, ku një kompani nis bisedën dhe dërgon mesazhe tek audienca. Shembuj: Panaire, Reklama në televizion dhe radio, Reklama të Printuara (në gazeta, revista, postera, broshura, katalogje etj.), telefonata të ftohta dhe dërgesa me postë. Bazuar në wordstream.com