Tags Archives

price

4P-të e Marketingut në Epokën Digitale!

Me ndryshimet dhe evoluimin e teknologjsë, bizneset e vogla dhe të mesme janë duke bërë çmos për ti ndjekur këto trende dinamike. Shumica e bizneseve kanë bërë kalimin e tyre në platformat online me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së tyre në treg. Një nga pyetjet më të zakonshme është: A gjen vend përdorimi i marketingut mix të 4 P-ve, produkt, …