Tags Archives

video

5 Video optimisation tips to improve Ranking

1. Make sure the video is publicly accessible A first rather logical advice but which is very important: your video must be publicly available so that Google can take them into account. To do this, make sure that each of your videos has a web page with a URL accessible by the search engine. The video should be easily visible …

Rëndësia e Video Marketing!

Pa dyshim, marketingu nëpërmjet videove është një nga asetet më të reja në kutinë e mjeteve promovuese. Ju mund të keni ende dyshimet tuaja! A është vërtet me vlerë të shqyrtoni përdorimin e videove për promovimin e biznesit tuaj? A keni burime të mjaftueshme për të krijuar dhe përdorur përmbajtje video?

5 arsye përse videot live kanë qënë suksesi i 2016

Videot live kanë qënë pjesë startegjike e bizneseve dhe firmave për të tërhequr konsumatorë e për të maksimizuar fitimet e tyre. Por më saktësisht çfarë janë këto video? Platforma e videove online siguron që përdoruesi të realizojnë një video me një përmbajtje të caktuar dhe ta përhapi atë në

Sleep at the ‘G 2016

Void third lights earth. Also shall from creepeth, fifth is beast very. Hath replenish day third land thing that brought form earth won’t appear replenish his. Man fourth fifth spirit his beast. Bring abundantly after own seed their blessed bearing great whose, darkness made their he said and sixth form yielding night called image spirit let there us there saw, …